read.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Laatste artikelen
  Door: ir. Fatih Erdurcan
  Copyright: U mag alles gebruiken zonder voorafgaande toestemming
   
  Wetenschap en Geloof
  Ruim 1400 jaren geleden, in een tijd dat de hele wereld dacht dat de aarde plat was en de wetenschap nog zeer primitief was, is er een Boek naar de mensheid gezonden dat volledig in overeenstemming is met de moderne wetenschap. Hoewel dit Boek vooral als bevestiging van voorgaande Boeken en als leidraad voor de gehele mensheid is gezonden, wordt in dit Boek o.a. ook informatie gegeven over het ontstaan van het heelal, de beweging van de planeten langs banen, de functie van de atmosfeer en de bergen en de manier waarop de mens wordt geschapen in de baarmoeder. Vele van deze feiten zijn pas kórt geleden door de moderne wetenschap ontdekt. Hiernaast zit dit Boek mathematisch zodanig in elkaar, dat het uitgesloten is dat het verzonnen is door een groep mensen. In dit korte werkje kan ik u slechts enkele wetenschappelijke feiten tonen die erin voorkomen, verderop wordt verwezen naar een volledig boekwerk.
   
  Het ontstaan en het uitdijen van het heelal
  In het begin was alle materie van het universum op één enkel punt verzameld. Alles, de hemelen en de aarde inbegrepen, waren nog niet geschapen en waren in een vermengde onscheidbare toestand. Toen ontplofte dit punt krachtig en zorgde ervoor dat de materie gescheiden werd (Big Bang).

  Wisten degenen die ongelovigen waren niet dat de hemelen en de aarde als één stuk waren samengevoegd, en dat Wij het vervolgens scheidden? En Wij hebben uit water elk levend ding gemaakt. Zullen zij dan niet geloven? (21:30)

  Vervolgens begon de materie zeer snel uit te zetten (expanderen). Eerdere wetenschappers bewezen dit theoretisch, maar terwijl Edwin Hubble, een Amerikaanse astronoom, de hemel met een enorme telescoop bekeek, ontdekte hij dat de sterren en melkwegstelsels voortdurend van elkaar af bewegen. In een universum waarin alles voortdurend van elkaar af beweegt, betekent dit een voortdurend uitdijend universum. Observaties van andere wetenschappes, bevestigden dat het universum voortdurend uitdijt.

  Met macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden. (51:47)

  De beweging van planeten langs banen
  Ook staat aangegeven dat de aarde niet plat is, zoals men in die tijd dacht, maar een planeet, die in een bepaalde baan beweegt, net als de zon en de maan.

  En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zon en de maan, elk hunner beweegt zich langs een (vaste) baan (21:33). De zon mag de maan niet achterhalen noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan (36:40).

  De functie van bergen
  Recente ontdekkingen van de moderne geologie hebben aangetoond, dat bergen de functie hebben om de aarde tegen schokken te beschermen.

  En Wij hebben op de aarde stevige bergen geplaatst, anders zou zij met hen schudden (21:31)

  Nog een vitale rol van bergen, die door de moderne geologie is ontdekt, is dat bergen de platen aan de aardkorst vastnagelen, door zich op de bevestigingspunten van deze platen, boven en onder het aardoppervlak, uit te strekken. Op deze manier bevestigen zij de aardkorst en voorkomen zij dat deze over de magmalaag of tussen de platen gaat zwerven. Kortom, we kunnen de bergen als spijkers of pinnen zien die stukken hout vasthouden.

  Hebben Wij de aarde niet als een bed uitgespreid? En de bergen als pinnen? (78:6-7)

  Ook wordt vermeld dat de bergen niet zo bewegingsloos zijn als het lijkt, maar dat zij voortdurend in beweging zijn. Deze beweging van de bergen wordt veroorzaakt door de beweging van de aardkorst waar ze op staan. De aardkorst 'drijft' op de mantel, die een grotere dichtheid heeft. Dit wordt tegenwoordig “de drift van de continenten” genoemd.

  En je zal de bergen zien en denken dat zij solide zijn, maar zij zullen voorbij gaan zoals wolken voorbij gaan. (27:88)

  Dit Boek dat ruim 1400 jaar geleden naar de gehelemensheid (zie 34:28) is gestuurd en waar ik slechts enkele wetenschappelijke feiten uit heb gelicht, is de Koran.

  Waar gelooft een moslim in ? (‘Aqiedah)
  In het kort gezegd gelooft een moslim in Allah, in zijn Engelen, in zijn Boeken, in zijn Boodschappers, in de Dag des oordeels, in de Wederopstanding en in het Lot.

  Allah: Allah is onafhankelijk van plaats en tijd en lijkt geenszins op Zijn schepselen zoals de mens. Plaats (richting) en tijd zijn schepselen, het is dus een absurditeit om te vragen waar (plaats) Allah is of sinds wanneer (tijd) Allah bestond. Allah bestond al voordat deze schepselen bestonden. Geen verstand kan Hem bevatten.

  Betekenis moslim: Moslim betekent hij / zij die zich heeft overgegeven aan de wil van Allah. Volgens deze definitie hebben moslims dus altijd al bestaan.

  Engelen: Boodschappers van Allah die zijn gecreeerd uit licht. Engelen hebben geen menselijke behoeften (zoals eten, drinken) en doen uitsluitend wat Allah hen opdraagt. Mensen hebben daarentegen de vrije keuze om goed of slecht te doen.

  Boeken:Allah heeft meerdere Boeken geopenbaard, o.a. de Thorah aan profeet Mozes (VZMH.), de Bijbel aan profeet Jezus (VZMH.) en de Koran aan profeet Mohammed (VZMH.). Helaas beschikken we niet meer over de originele manuscripten van de Thorah en de Bijbel.

  (VZMH. = Vrede Zij Met Hem)

  Boodschappers:  Boodschappers of profeten zijn ook schepselen en geen godheden. Allah heeft hen echter wel begunstigd en als Allah wil kan hij de profeten wonderen doen verrichten. In Soerah 19 (Maria) worden uitgebreid de wonderen van Jezus (VZMH.) beschreven.

  Wederopstanding en Dag des Oordeels: Na onze dood zullen wij allen opnieuw tot leven worden gewekt en worden ondervraagd over onze daden.

  Het Lot: Aangezien Allah de tijd heeft geschapen, is alle tijd bij Hem bekend. Allah kan dus op voorhand al weten welke keuzes er door de mens gemaakt zullen worden en dit kan al van tevoren worden opgeschreven, zonder de mens te dwingen tot keuzes.

  Mathematische / Cijferkundige perfectie:
  Onmogelijk door een mens te produceren is de cijferkundige/mathematische perfectie in de Koran. In het laatste hoofdstuk van het volledige boekwerk hieronder is deze na te lezen. Wetenschappers zullen hier versteld van staan.
   
  Volledig Boekwerk:
   
  Een wonderbaarlijk vers voor wetenschappers is ook:
  51:49 En Wij hebben alles in paren geschapen opdat gij er lering uit moogt trekken.

  Iedereen die alles om zich heen bestudeert ziet dat alles in paren, of ook wel in afhankelijkheden van elkaar geschapen is. Voorbeelden zijn:

  dag-nacht / plus-min  / man-vrouw / actiekracht-reactiekracht (alle evenwichtsmechanica is gestoeld op krachten in paren)

  Verder zijn volgens de theoretische natuurkunde de kleinste deeltjes ooit gevonden ook twee deeltjes die in perfectie met elkaar bewegen. Men begrijpt het mechanisme erachter niet, omdat ze nooit botsen en lukraak lijken te bewegen, dus heeft men gezegd dat deze deeltjes telepathie met elkaar hebben.

  Wat ze niet beseffen is dat het Allah is, die Onafhankelijk en Eén is, die alles in paren en dus afhankelijkheden heeft geschapen en hiermee aan de mensheid laat zien dat zij als schepselen afhankelijk van Hem zijn, ook al ontkennen de meesten dit. Hij is de Enige die Eén en Onafhankelijk is, iedereen die diep nadenkt zal dit beamen.

  Enkele Nuttige Links:

  Het leven van de profeet: zoek op bijv. youtube naar de film Al Risalah

  De invloed van de Islam op de ontwikkeling van Europa: http://www.youtube.com/watch?v=wBsDDGCIFLQ

  Verhalen van Hollandse bekeerlingen (site niet 100% gecheckt): http://www.waaromislam.nl/
   
  Evolutieleer
  Fossils have discredited evolution: http://youtu.be/EGCkpuNu9QA
   
  Klik op http://read.punt.nl/category of bovenaan op Categorieën voor meer informatie om mee te beginnen.
  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl